De basis voor een digitale, flexibele toekomst

Werknemers die grote waarde toeschrijven aan een technologisch vooruitstrevende werkomgeving, zijn zeer enthousiast. Maar hoe realistisch is hun hoop? Bedrijven die nu nalaten zich in te zetten voor een digitalere, flexibelere werkvloer lopen ook het risico personeel aan concurrenten te verliezen of zelfs niet meer te bestaan in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat, voordat organisaties nieuwe innovaties nastreven, er al een aanzienlijke draagkracht aanwezig is om de huidige geavanceerde technologie en relevante processen te benutten. 

  • Interne samenwerkingsplatforms (eerste), online vergaderen (tweede) en follow-me printen (derde) zijn de best beoordeelde systemen die werknemers momenteel niet gebruiken, maar wel zouden willen gebruiken
  • Elektronisch opgeslagen informatie blijft naast e-mail en internet de meest waardevolle technologische vooruitgang voor werknemers
  • Hoewel zes van de tien respondenten van beide gebruikmaken en dit waardevol vinden, wenst nog zeker één op de zes toegang tot digitale informatie omdat ze die niet hebben

Meer informatie

 

X

Vul uw gegevens in om de whitepaper te downloaden