Europæiske finansvirksomheder vinder kapløbet om digitalisering af forretningskritiske dokumenter

I takt med at europæiske finansorganisationer optimerer deres forretningskritiske dokumentprocesser ved at skabe bedre adgang til værdifulde virksomhedsoplysninger, vil de også opnå bedre økonomi-og risikostyring. Når nøgleinformation og erfaringer fra historiske data integreres effektivt med øvrige data fra hele virksomheden, bliver det nemmere at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger og sikre, at branchen er godt rustet til fremtiden.

Digitaliseringen af trykte, forretningskritiske data i finanssektoren sker langt hurtigere end i uddannelsessektoren, sundhedssektoren og andre offentlige institutioner. En ud af fem finansledere forventer således, at disse dokumenter er fuldt digitaliserede inden for det næste år, mens dette kun er tilfældet for syv procent af lederne inden for sundheds- og uddannelsessektoren og ni procent af lederne inden for den offentlige sektor.

Yderligere oplysninger

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper