Evaluering og optimering af administrative processer til styrkelse af uddannelsessektoren

Der er stor optimisme i uddannelsessektoren med hensyn til fremtidens læring. EU-Kommissionens initiativ "Opening Up Education" er skabt til at udvide de uddannelsesmæssige ressourcer med online undervisningsforløb kaldet MOOCs (Massive Open Online Courses) samt digital teknologi til forbedring af læringsmiljøet. Men der ligger et pres på uddannelsesstederne om at tilbyde mere og vedblive med at være attraktive for de studerende, ofte med færre ressourcer. Institutionerne skal fungere på trods af problemer med bureaukrati, kompleks administration og en manglende fælles vision.

Lederne har erkendt, at de administrative processer skal effektiviseres for at forbedre dokumenttunge arbejdsgange. Da de blev bedt om at nævne de områder, hvor forandring var mest afgørende, var de hyppigste svar en forbedring af virksomhedens kerneprocesser (44 %), rekruttering af nye medarbejdere (42 %) og implementering af ny teknologi (40 %). Disse områder blev også vurderet som dem, hvor de forventer de største ændringer over de næste tre år. Dette viser, at de rette processer, medarbejdere og teknologier er nøglen til hurtig omstillingsparathed.

Mere information

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper