En hurtigere vej til forandring for europæiske virksomheder

På trods af den teknologiske og kulturelle udvikling er europæiske erhvervsledere for optimistiske, når de skal vurdere deres organisations omstillingsevne. De reagerer ikke hurtigt nok på forandringer, og kun få er i stand til hurtigt at udnytte nye muligheder eller tilpasse sig uventede ændringer.

For mange erhvervsledere er presset og de formodede problemer ved at skifte fra traditionelle til mere digitale arbejdsmetoder de største hindringer for succes.

Den hastige teknologiske udvikling samt ændringer i markedet og kundeforhold har sat organisatorisk smidighed øverst på virksomhedernes dagsorden. Omstillingsparate virksomheder er ikke blot innovative og entusiastiske brugere af ny teknologi, de er også i stand til at forandre kerneprocesser og inddrage alle medarbejdere på rejsen mod målet. Ved at fokusere på disse tre hovedområder bliver virksomhedslederne i stand til at evaluere organisationen som en helhed og med rette konkludere, at omstillingsparathed er altafgørende for at kunne opnå succes i fremtiden.

Mere information

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper