Kravene om hurtigere ændring af arbejdsprocesser skaber udfordringer for finanslederne

Finanslederne siger at de største barrierer for at øge hastigheden af fleksibilitetsforandringer er procesrelateret. De rangerer bureaukratiske beslutningsprocesser (47 %), effektiv sammenkobling af teknologiplatforme (40 %) og utilstrækkelig adgang til information (35 %), som det mest påtrængende. Ved at forbedre kerneforretningsprocesser kan de vende formodede risici til deres fordel og øge hastigheden af forandringer, imens kunders behov imødekommes, de forbliver effektive og minimerer risiko.

Ved at trække på mere ekspertise og køre interne forandringsprogrammer kan virksomheder drage fordel af nye måder at arbejde på. Samtidig med at kritiske processer optimeres kan lederne investere mere af deres tid og ressourcer på kerneaktiviteter og føre virksomheden ind i fremtiden.

Med deres konkurrencefordel, industristatus og evne til at realisere større overskud, såvel som muligheden for at omgå konkurrenter, skal finansvirksomheder lægge passende grundlag i dag for hurtig forandring.

Mere information:

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper