En plan om øget konkurrencedygtighed i EU

EU's planer om at få skabt et digitalt indre marked inden udgangen af 2016 er i fuld gang. Men hvad betyder det i praksis, hvordan vil det påvirke arbejdsstyrken, og hvordan bliver de europæiske virksomheder klar til den øgede konkurrence?

En undersøgelse kaldet "Digital Marketplace: Hope or Hype?", som er foretaget af Coleman Parkes Research på vegne af Ricoh i juli 2015, afslører, at kun 8 % af de europæiske virksomheder er klar til det digitale indre marked.

Respondenterne var 1.360 ledere fra virksomheder i otte vertikale sektorer, herunder uddannelse, jura, forsyning/energi, sundhed, det offentlige, handel, produktion og finansielle ydelser, og deltagerlandene var Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Holland, Belgien, Luxembourg, Polen, Norden (Danmark, Finland og Sverige), Portugal, Østrig og Ungarn.

Relaterede artikler

Forskelle på landene

Kun halvdelen af de adspurgte erhvervsledere (52 %) kender til EU's digitale dagsorden. Kendskabet var det laveste i Portugal (27 %), efterfulgt af Belgien (36 %), Norden (38 %) og Holland (39 %). Derudover er kun 8 % af virksomhederne klar til det digitale indre marked og de ændringer, som de nye bestemmelser vil medføre. Alligevel har størstedelen ambitiøse planer om at ekspandere på tværs af Europa. 

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper