Få et forhåndsindblik

Resumé

Den teknologiske udvikling medfører konstant ændringer, som i høj grad påvirker vores arbejdsmetoder. Men gør de ændringer os mere kreative, produktive og bedre til at opfylde kundernes behov?

Hvordan vil virksomheder anvende teknologi i fremtiden?
Hos Ricoh mener vi, at teknologien skal komplementere medarbejderne frem for at konkurrere med dem. Det handler om at skabe innovative processer for at opnå succes.

Relaterede artikler

Finanssektor – indblik

De seneste teknologiske forandringer har medført blandede reaktioner inden for finanssektoren. Lederne i denne branche ser positivt på samspillet mellem mennesker og teknologi og den teknologiske udvikling i deres virksomheder. Men de siger også, at automatiserede processer i computerprogrammer har kostet deres virksomheder penge og kunder det sidste halve år.

Ved at skabe en fremtid, hvor teknologi beriger medarbejdere i stedet for at konkurrere med dem, styrkes den menneskelige kreativitet og innovation. Resultatet bliver øget fleksibilitet og bedre mulighed for at yde en god kundeservice. Når der fokuseres på at udnytte teknologien effektivt, fører det til en optimering af dokumentprocesser, datasikkerhed og overholdelse af bestemmelser.

Sundhedssektoren – indblik

Hastigheden i den teknologiske udvikling er sundhedssektorens største problem. I takt med at telemedicin og -konsultation bliver mere og mere almindeligt inden for alle områder af sundhedssektoren, er behovet for at fremskynde integration af teknologi og transformere traditionelle processer blevet vigtigere end nogensinde.

Over 90 % af lederne inden for sundhedssektoren, medicinalindustrien og biotek-virksomheder er blevet mere afhængige af teknologi i løbet af de sidste tre år, men størstedelen er dog enige om, at der er plads til at forbedre effektiviteten. De to største udfordringer er, at teknologien udvikler sig hurtigere end de interne processer, der understøtter den, og at de forskellige systemer ikke er forbundet med hinanden.

Indsigt i globale virksomheder

Virksomhedsledere i hele verden er positive med hensyn til de virkninger, teknologien kan have på kreativitet og nyskabelse, men de er bekymrede for, om de kan følge med forandringerne. Europæiske virksomhedsledere giver udtryk for større bekymring end ledere i Asien og Nordamerika, idet 45 % siger, at de frygter ikke at kunne følge med teknologien og derved miste konkurrenceforspring, sammenlignet med 35 % i Asien og 37 % i Nordamerika.

Uddannelsessektoren ─ indblik

Ledere inden for uddannelsessektoren er mere positive over for den teknologiske udvikling end ledere inden for finans- og sundhedssektoren samt den offentlige sektor. 90 % af de adspurgte uddannelsesledere, den højeste procentdel blandt de undersøgte brancher, mener, at teknologien har gjort dem mere fantasifulde og kreative på jobbet, og 80 % siger, at den har gjort dem mere produktive. 52 % af uddannelseslederne siger, at den største udfordring er, at teknologien udvikler sig hurtigere end processerne eller anvendelsesmetoderne.

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper