Uddannelsessektoren ─ indblik

Forskningsdataene stammer fra undersøgelsen "Mennesker og maskiner", der er foretaget af Economist Intelligence Unit og sponsoreret af Ricoh. Formålet var at undersøge teknologiens påvirkning på menneskers kreativitet og intuition.

Størstedelen (71 %) af uddannelseslederne siger, at teknologien har hjulpet dem til at træffe bedre beslutninger. 72 %, den højeste procentdel blandt de undersøgte brancher, mener, at samspillet mellem professionelle og teknologi vil være til stor gavn for den globale økonomi.

Udviklingens hastighed

Den største udfordring for lidt over halvdelen (52 %) af de adspurgte inden for uddannelsessektoren er, at teknologien udvikler sig hurtigere end processerne eller anvendelsesmetoderne.

88 % er enige i, at samspillet mellem mennesker og teknologi kun tilfører værdi, hvis vi bliver bedre til at fokusere på udformningen af de processer, der skal forbinde de to.

Store muligheder

Uddannelseslederne mener, at følgende teknologier kan bidrage til kreativ og intuitiv tænkning:
1. Dataanalyse
2. E-mail
3. Cloud computing og videokonferenceløsninger

Ved at gøre dataanalyse til en del af de digitaliserede processer kan uddannelsesinstitutionerne bedre udnytte oplysninger om enkeltpersoners studier og interesser. Mere effektive dokumenthåndteringsprocesser vil desuden mindske dokumentomkostninger, volumen og lagerplads.

Fremtiden

Respondenterne i undersøgelsen mente, at kreativ og intuitiv tænkning var en afgørende faktor for kvaliteten af undervisningen og udvikling af nyt undervisningsmateriale. Lærernes rolle og betydning for elevernes indlæring vil således forblive vigtig.

Ved at implementere ændringer samt indføre nye arbejdsmetoder hurtigt og effektivt kan uddannelsessektoren tiltrække nye talenter og imødekomme den kommende generations behov og krav.

Succesfulde uddannelsesinstitutioner vil i fremtiden være dem, der har integreret og implementeret ny teknologi i klasseværelset og administrationen. Resultatet er et miljø, hvor samspillet mellem lærere, elever og teknologi fremmes mest muligt.

Yderligere oplysninger

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper