Finanssektor – indblik

Ifølge en ny undersøgelse ved navn Humans and Machines, som er gennemført af Economist Intelligence Unit og sponseret af Ricoh, har de seneste teknologiske forandringer medført blandede reaktioner inden for finanssektoren.

Udfordringer

  • Mere end en tredjedel (37 %) af organisationerne i finanssektoren har mindst én gang inden for det sidste halve år oplevet, at automatiserede processer i computerprogrammer har kostet virksomheden penge.
  • Knap én ud af tre (31 %) ledere siger desuden, at de har tabt kunder i den samme periode som følge af automatiserede processer i et computerprogram.
  • En kreativ tankegang eller intuition er stadig af afgørende betydning for størstedelen af svarpersonerne, når det gælder kundekontakt (46 %) og risikostyring (31 %). Kun et lille mindretal (8 %) mente, at det var af afgørende betydning i forbindelse med overholdelse af bestemmelser, og endnu færre (6 %) anså det for at være vigtigt, når det gælder sikring af information.
  • I finanssektoren vurderes den største udfordring at være evnen til at etablere velfungerende og sammenhængende systemer (angivet af 48 % af svarpersonerne).
  • Knap tre fjerdele (71 %) er enige i, at teknologi isoleret set ikke tilfører værdi, hvis de rette systemer til brugen af den ikke er til stede.


Fordele

  • 41 procent gav udtryk for, at de bedste innovative virksomhedsprocesser, der var blevet realiseret gennem de sidste tre år, ikke kunne gennemføres uden den rette teknologi.
  • 78 procent sagde, at teknologi hjælper dem med at øge produktiviteten.


Fremtiden

Teknologien udvikler sig hastigere end processerne eller anvendelsesmetoderne. Derfor vil det fortsat være en udfordring for finanssektoren at holde trit med den teknologiske udvikling og sikre sammenhængende systemer.

Velfungerende og sammenhængende systemer kan kun skabes ved at optimere dokumentprocesserne og effektivisere arbejdsgangene. Outsourcing af dokumentstyring kan være en løsning, der giver medarbejdere mere tid til at fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter.

Effektive dokumentprocesser giver en lang række fordele, heriblandt øget fleksibilitet, optimeret datasikkerhed og overholdelse af bestemmelser samt mulighed for at yde en bedre kundeservice.

Yderligere oplysninger

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper