Sundhedssektoren – indblik

Der er ikke noget, der tyder på, at den teknologiske udvikling vil stagnere inden for den nærmeste fremtid. Ny teknologi vil fortsætte med at være en af de vigtigste drivkræfter i transformeringen af sundhedssektoren og skabe nye forretningsmodeller, som vil ændre måden, hvorpå medarbejderne kommunikerer med patienter og leverer tjenester.

I en undersøgelse kaldet Humans and Machines, gennemført af Economist Intelligence Unit og sponsoreret af Ricoh, siger 92,5 % af de adspurgte ledere inden for sundhedssektoren, at de er blevet mere afhængige af teknologi i løbet af de sidste tre år.

Udfordringer

Der vil stadig være udfordringer i forbindelse med integration af ny teknologi til forbedring af patientpleje, service og administration. Ledere inden for sundhedssektoren, medicinalindustrien og biotek-virksomheder siger, at de to største udfordringer i forhold til at udnytte teknologien effektivt er:

1. At den udvikler sig hurtigere end de interne processer, der understøtter den
2. At de forskellige systemer i virksomheden ikke er forbundet med hinanden

Der er dog usandsynligt, at robotter og computere vil erstatte den menneskelige patientpleje i fremtiden. Respondenterne mener, at menneskelig intuition er et vigtigt element i forbindelse med diagnosticering af patienter (36 %) og ved udvikling af nye behandlingsmetoder eller medicin (32 %).

Derimod kan ny teknologi være med til at fremme kerneprocesserne i sundhedssektoren. Kun 8 % af de adspurgte mener således, at en kreativ tankegang eller intuition er påkrævet for at administrere patientjournaler.

Fordele

  • Størstedelen af ledere inden for sundhedssektoren (70 %) er enige i, at teknologien har gjort deres ansatte mere kreative, hvad angår udvikling af nye sundhedsydelser, medicin og produkter. 
  • Ved at integrere systemer til informationsstyring på hospitalerne kan lægefagligt personale nemmere få adgang til patientjournaler, få øjeblikkelig adgang til testresultater samt sende recepter direkte til apoteket, hvilket gør levering af sundhedsydelser hurtigere og mere effektiv.

Fremtiden

  • Innovative processer er afgørende for at sikre korrekt registrering og integration af vigtige oplysninger samt at der er nem adgang til disse 24 timer i døgnet. 
  • Automatiserede processer understøtter standardiseringen af dokumentation, forbedrer informationsdeling, reducerer administrationsomkostninger og forbedrer beskyttelsen af fortrolige patientoplysninger.

Yderligere oplysninger

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper