Grundlaget for en digital og fleksibel fremtid

Der er en udbredt begejstring blandt medarbejdere, som tillægger teknologisk udviklede arbejdspladser stor værdi. Men hvor realistiske er deres håb? Virksomheder, som intet foretager sig nu for at opbygge en mere digital og fleksibel arbejdsplads, kan i fremtiden risikere at miste vigtige medarbejdere til konkurrenterne eller endda ophøre med at eksistere. Undersøgelsen viser, at inden virksomhederne fokuserer på fremtidens teknologier, er der allerede nu en lang række tilgængelige muligheder for at udnytte avanceret teknologi og de relevante processer. 

  • Interne samarbejdsplatforme (1), internetbaserede møder (2) og FollowMe-udskrivning (3) var de tre mest angivne systemer, som de adspurgte ønskede at bruge for at optimere deres arbejde, men ikke har adgang til i dag.
  • Udover e-mail og internet er elektronisk opbevaring af data stadig den teknologiske funktionalitet, dagens medarbejdere anser for at være den mest værdifulde.
  • Selv om 6 ud af 10 svarpersoner både anvender digital information og finder det værdifuldt, er der stadig 1 ud af 6, som ønsker adgang, men ikke har det.

Yderligere oplysninger

 

X

Udfyld med dine oplysninger for at downloade whitepaper