4G-työpaikka

Työelämässä on nyt ensimmäistä kertaa historian aikana neljä erilaista sukupolvea: suuret ikäluokat, X-sukupolvi, milleniaalit ja Z-sukupolvi. Yritysten on siis sopeuduttava monenlaisiin työntekijöihin, jotka odottavat ja ymmärtävät erilaisia työskentelytapoja ja jotka myös menestyvät eri tavoin.

Coleman Parkes Researchin tekemä ja Ricoh Europen sponsoroima "4G Workplace" -tutkimus paljastaa, miten yritykset pyrkivät tukemaan näitä neljää sukupolvea. Yli puolet kyselyyn vastanneista (52 prosenttia) myönsi, että heidän yrityksensä eivät pysty tukemaan monta sukupolvea kattavan työvoiman tarpeita.

Heinäkuussa 2015 suoritettuun kyselyyn vastasi 3 352 henkilöä kahdeksalta toimialalta, joita olivat muun muassa opetus- ja lakiala julkisten palveluiden ja energian tarjoajat, terveydenhuolto, julkinen sektori, jälleenmyynti sekä teollisuus- ja rahoituspalvelut. Kyselyyn vastanneet olivat kotoisin Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Belgiasta, Puolasta, Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska), Sveitsistä, Venäjältä, Lähi-idästä, Turkista ja Etelä-Afrikasta.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Uudenlainen liiketoiminta luo uusia vaatimuksia työpaikoille

Z-sukupolvella on korkeammat odotukset työpaikasta kuin vanhemmilla ryhmillä, ja se myös turhautuu nopeammin. Z-sukupolvi painottaa palkan jälkeen eniten työn ja vapaa-ajan tasapainoa (48 prosenttia), hienojen ihmisten kanssa työskentelyä (47 prosenttia) ja joustavaa työaikaa, hyviä etuja ja työturvallisuutta (42 prosenttia kukin). Vanhemmat sukupolvet vaativat työnantajilta vähemmän, ja lisäksi heidän mieltymyksensä olivat erilaiset. Työturvallisuus on etusijalla suurilla ikäluokilla ja työn ja vapaa-ajan tasapaino X-sukupolvella ja milleniaaleilla.

Miksi modernit työpaikat hyötyvät erilaisuudesta

Vaikka yrityksillä onkin vaikeuksia täyttää eri sukupolvien tarpeita, niiden työntekijät suhtautuvat silti positiivisesti ikävaihteluun. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia) ajattelee, että eri ikäisistä ihmisistä koostuva työvoima tuo yritykselle etuja.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat