Nopeuden haaste

"The Challenge of Speed" on Economist Intelligence Unitin tekemä ja Ricohin sponsoroima tutkimus. Sen mukaan 73 % eurooppalaisesta liikejohdosta kokee, että yritysten on nopeutettava toimintaansa sopeutuakseen muuttuvaan liikealaan.

Raportista ilmenee myös, miten eurooppalaiset eri alojen yritykset pyrkivät lisäämään joustavuuttaan ja millä toimenpiteillä he voivat nopeuttaa toimintaansa.

Tutkimuksessa haastateltiin 461 eurooppalaista yritysjohtajaa. Lähes puolet (49 %) oli vähintään keskijohtoa ja 23 % ylintä johtoa.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Laatua nopeasti paineen alaisena: kuinka rahoituspalveluala eroaa muista

Rahoituspalveluyritysten on sovitettava yhteen kuluttajien, sääntelyviranomaisten ja osakkeenomistajien edut. Niiden on myös selvittävä nopeista muutoksista. Vähittäis-, yritys- ja investointipankeissa sekä vakuutusyhtiöissä toimintaa nopeutetaan laajasti teknologian avulla – enemmän kuin millään muulla alalla. Osin yhteensopimattomat vanhat järjestelmät ovat kuitenkin hitaita. Teknisiä resursseja onkin syytä tarkastella kriittisesti ja yksinkertaistaa niin tiedonkäsittely- kuin asiakirjaprosessejakin.

Eurooppalaiset yritykset eivät ehkä selviydy teknologian kehittymisen aiheuttamasta sekasorrosta niin nopeasti kuin luulevat 

Kun eurooppalaiset yritysjohtajat miettivät nopeutta, jolla he sopeutuvat muutokseen, he vertaavat yritystään kolme kertaa todennäköisemmin pikaveneeseen (48 %) kuin jättitankkeriin (17 %) ja uskovat, että kilpailijoilla tilanne on päinvastainen. Todellisuudessa heillä on kuitenkin vastassaan nopeasti kehittyvän työvoiman, teknologian nopean kehittymisen ja kestävän muutoksen varmistavien liiketoiminnan ydinprosessien kolminkertainen haaste.

Terveydenhuollon prosessien optimointi ja kehityksen turvaaminen

Eurooppalaiset terveydenhuoltoalan päättäjät ennustavat, että alan suurimmat muutokset seuraavan kolmen vuoden aikana johtuvat teknologian kehityksestä. Nopeissa muutoksissa on kuitenkin myös riskinsä, joille altteimmat alueet ovat teknologia itse sekä alan tutkimus- ja kehitystyö.

Päättäjät eivät ole yksimielisiä siitä, millä alueilla tarvitaan kiireisimpiä muutoksia. Suurin osa uskoo kuitenkin, että seuraavan kolmen vuoden aikana eniten muutoksia tullaan näkemään liiketoiminnan perusprosesseissa ja niiden tehostamisessa.

Yhtenäiset toimintatavat ja byrokratian karsiminen parantavat opiskelukokemusta

Eurooppalaiset koulutusalan johtajat uskovat, että muutosvauhdin on nopeuduttava viimeiseen kolmeen vuoteen verrattuna, ja lähes kaikki (98 %) kokevat paineita nopeaan mukautumiseen. He ovat kuitenkin innoissaan ja pitävät lisättyä todellisuutta yhtenä parhaista teknologioista organisaation suorituskyvyn ja opiskelukokemuksen parantamiseen.

Heidän keskeiset huolenaiheensa nopeissa muutoksissa liittyvät pääasiassa organisaatioiden tukitoimintoihin. Ketteryyden lisäämisen suurimpia hidasteita ovat hankaluudet saada työntekijät, liiketoimintayksiköt tai toiminnot omaksumaan yhtenäinen toimintatapa (44 %) ja toisena byrokraattiset päätöksentekoprosessit (35 %).

Julkishallinnossa ei koeta kiirettä mukautua teknologian aiheuttamiin muutoksiin

Vain 27 prosenttia virkamiehistä koki merkittävää tai suurta painetta mukautua teknologian kehityksen aiheuttamiin nopeisiin muutoksiin. Muutosta on kuitenkin ilmassa. odottaa, että 50 prosenttia kansalaisista ja 80 prosenttia yrityksistä viestii julkishallinnon kanssa sähköisesti vuoteen 2015 mennessä. Myös kansalaiset vaativat jatkuvasti helpompia tapoja viranomaisviestintään.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat