Tietohallintojohtaja ratkaisevassa asemassa

Ricohin tilaamasta tutkimuksesta käy ilmi, että tekniikka kehittyy nopeammin kuin sitä tukevat sisäiset prosessit. Yli kolmasosa yritysjohtajista on huolissaan siitä, että oma organisaatio ei pysy tekniikan perässä ja menettää kilpailuetunsa.

Uusimman Ricohin tilaaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin organisaatiot ovat valmistautuneet tulevaisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaiset edellytykset tietohallintojohtajalla on edistää organisaatiossa tarvittavaa muutosta ja millaiset eväät heillä on varmistaa organisaation selviytyminen tulevista haasteista ja kilpailukyvyn säilyminen.

Tutkimuksen suoritti Coleman Parkes Research touko–kesäkuussa 2013. Internetkyselyyn osallistui 735 ylempää liiketoiminnan ja IT:n päättäjää kahdeksalta vertikaaliselta sektorilta, jotka ovat koulutus, lakiasiat, yhdyskuntapalvelut ja energia, terveydenhuolto, julkinen sektori, vähittäiskauppa, valmistus ja rahoituspalvelut. Vastaajat olivat Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Hollannista, Belgiasta, Pohjoismaista (Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta), Sveitsistä ja Venäjältä.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Millainen on julkisen sektorin tulevaisuuden tietohallintojohtaja?

Eurooppalaisilta yritysjohtajilta kysyttiin, millaisia ominaisuuksia julkisen sektorin tietohallintojohtajat tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuudessa. Jaetulla ensimmäisellä sijalla olivat markkinointitausta ja tekninen asiantuntemus, ja seuraavana ymmärrys liiketoiminnan kriittisistä prosesseista. Vaikka 90 prosenttia vastaajista uskoi, että heidän organisaationsa tietohallintojohtajat osaavat edistää julkisten palveluiden digitaalista muutosta, yli kahdella kolmasosalla eurooppalaisista julkisen sektorin organisaatioista ei tällaisia valmiuksia kuitenkaan ole.

Ovatko yritykset jääneet digitaaliselle keskiajalle?

Eurooppalaisilla yritysjohtajilla ei ole vielä täysiä valmiuksia digitaaliaikaan: 63 prosenttia ilmaisee olevansa kaikkea muuta kuin valmis digitaaliseen muutokseen. Liiketoiminnan kannalta tärkeiden prosessien optimointi edistää liiketoiminnan kasvua eniten, mutta tietohallintojohtajilla on vähiten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista uskoo, että organisaation tietohallintojohtajalla on valtaa asiassa.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat