Julkisen sektorin tulevaisuuden tietohallintojohtaja

Eurooppalaisten julkisten sektorin organisaatioiden johtajien mielestä julkisen sektorin tietohallintojohtajalta vaaditaan tulevaisuudessa markkinointikokemusta, teknistä asiantuntemusta ja tietoa liiketoiminnan kriittisistä prosesseista. Tutkimukseen vastanneet johtajat luottavat edelleen tietohallintojohtajiinsa. Suurin osa on sitä mieltä, että tietohallintojohtajilla on valmiudet edistää julkisten palveluiden digitaalista muutosta.

EU:n digitaalistrategian tavoitteena on helpottaa kansalaisten ja yritysten vuorovaikutusta julkisten toimijoiden kanssa EU:n alueella ja siirtää eurooppalaiset julkiset palvelut oletusarvoisesti sähköiseen hallintoon. Yritysjohtajien mainitsemat ominaisuudet heijastavatkin toimialan tahtotilaa tehostaa toimintaansa ja kehittää kansalaisille tarjottavia digitaalisia palveluja.

Vaikka tietohallintojohtajiin suhtaudutaan myönteisesti ja heitä tuetaan, tutkimuksen mukaan 68 prosenttia eurooppalaisista julkisen sektorin organisaatioista on kaikkea muuta kuin valmiita digitaaliseen muutokseen. Syitä muutoksen hitauteen voi etsiä julkisen sektorin johtajien mielipiteistä. Heidän mukaansa tietohallintojohtajilla on eniten valmiuksia viedä muutosta eteenpäin kriittisillä alueilla, joita ovat taloushallinto, asiakkaiden osallistaminen ja liiketoimintatiedon hallinta. Kuitenkin vain yhdeksän prosenttia pystyy muuttamaan liiketoiminnan kannalta kriittisiä prosesseja.

Lisätietoja

 

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat