Digikypsyyden – tilanteen, jossa organisaatio käyttää edistyksellisiä työkaluja parantaakseen suoritustaan ja on vahvasti sitoutunut teknologiaan, teknologiavetoisiin aloitteisiin ja digitaalisesti hallittuihin prosesseihin – saavuttamisen tarve ei ole koskaan ollut suurempi. Sekä pienillä että suurilla yrityksillä saattaa kuitenkin olla vielä luultua enemmän mutkia matkallaan digikypsyyteen.

Coleman Parkes Research -tutkimusyhtiön Ricohille toteuttamasta tutkimuksesta "Digital maturity: The race to the summit" käy ilmi, että 39 prosenttia pienyritysten johtajista uskoo yrityksensä pääsevän digitaalisen muutoksen tilasta digitaaliseen kypsyyteen kahdessa vuodessa. Suuryritysten johtajista vain 25 prosenttia uskoi samaan.

Verkkotutkimus tehtiin heinäkuussa 2014 ja siihen vastasi 1 245 liike-elämän päätöksentekijää opetus-, laki- ja energia-alalta, terveydenhuollosta, julkiselta sektorilta, vähittäiskaupasta, teollisuudesta ja rahoituspalveluista. Vastaajia oli Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Belgiasta, Pohjoismaista (Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta), Sveitsistä, Venäjältä ja Lähi-idästä.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Digikypsyys ja raha

Vaikka pienyritykset uskovat digikypsyyden parantavan tuottavuuttaan, ne eivät ole sen suhteen yhtä optimistisia kuin suuryritykset (73 % vs. 81 %). Verrattuna suuryrityksiin alle puolet pienyritysten johtajista uskoo digikypsyyden vaikuttavan positiivisesti yrityksensä tulokseen (23 % vs. 11 %). Pienyritykset näkevät todennäköisesti digikypsyyden myönteisen vaikutuksen liiketulokseen selvemmin, kun se ulottuu kaikkiin liiketoimintaprosesseihin.

Pienet rahoitusalan yritykset pitävät digikypsyyttä tärkeänä, mutta kaipaavat apua

Jopa 70 prosenttia rahoitusalan pienyrityksistä uskoo ymmärtävänsä digikypsyyden tuomat edut paremmin sekä ottavansa uutta teknologiaa käyttöön ja hyötyvänsä siitä nopeammin kuin suuret kilpailijansa. Pienyritysten luottamus omiin kykyihinsä saattaa johtua niiden yleisestä ketteryydestä ja muutoksiin sopeutumisen nopeudesta suuryrityksiin verrattuna. Kuitenkin jopa 67 prosenttia pienyrityksistä sanoo tarvitsevansa digikypsyyden saavuttamiseen ulkoista apua – joko kokonaisuuden kanssa tai tueksi omiin hankkeisiinsa.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat