Digitaalinen kypsyys: seuraava iso askel

Yritykset painottavat digiteknologiaan siirtymistä, mutta kuinka lähellä täydellinen digikypsyys on?

Coleman Parkes Researchin tekemän ja Ricohin sponsoroiman "Digital maturity: The next Big step" -tutkimuksen mukaan 71 prosenttia yrityksistä uskoo siirtyvänsä digitaalisen kehittymisen vaiheesta digitaaliseen kypsyyteen jo seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tutkimus paljastaa myös, että 77 prosenttia johtajista pitää digikypsyyden saavuttamista ensisijaisen tärkeänä.

Heinäkuussa 2014 suoritettuun kyselyyn vastasi 1 245 yritysten päätöksentekijää kahdeksalta sektorilta, joita olivat muun muassa opetus- ja lakiala, julkispalvelu-/energia-ala, terveydenhuolto, julkinen sektori, vähittäiskauppa, teollisuus- ja rahoituspalvelut. Kyselyyn vastanneet olivat kotoisin Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Belgiasta, Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska), Sveitsistä, Venäjältä ja Lähi-idästä.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Digitaalinen kypsyys parantaa tulosta

Vaikka 68 prosenttia yritysten johtajista piti kustannuksia digitaalisen kypsyyden suurimpana esteenä, he myös ymmärsivät sen taloudelliset hyödyt. Lähes kolme neljäsosaa (73 prosenttia) uskoo, että digikypsyys parantaa suoraan yrityksen tulosta, ja 62 prosenttia uskoo digikypsyyden lisäävän yrityksen arvoa niin sijoittajien kuin omistajienkin silmissä

Koulutussektori digikypsyyden tiennäyttäjänä

Koulutus on muita toimialoja edellä matkalla digikypsyyteen – tilanteeseen, jossa organisaatio käyttää edistyksellisiä työkaluja parantaakseen suoritustaan ja on vahvasti sitoutunut teknologiaan, teknologiavetoisiin aloitteisiin ja digitaalisesti hallittuihin prosesseihin. Johtajat koulutusalalla myös pitävät digikypsyyttä yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista useammin kuin kollegansa esimerkiksi finanssipuolella, terveydenhuollossa tai julkisella sektorilla.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat