Yritykset haluavat saavuttaa digikypsyyden, mutta tarvitsevat tukea


Tutkimus paljastaa, että yritykset ovat kiinnostuneita digikypsyydestä ja sen tarjoamista eduista, mutta myös sen, että jotkut johtajat luottavat liikaa yrityksensä kykyihin ja valmiuteen.

50 % vastanneista piti suurimpina digitaalisen kypsyyden saavuttamisen esteinä

  • organisaation työtapojen muuttamista uuden teknologian mukaisiksi
  • teknologian, prosessien ja työtapojen yhteensovittamista
  • kyvyttömyyttä saavuttaa digitaalinen kypsyys ilman ulkoisen kumppanin apua.

 Lisätietoja

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat