Tehokkaaseen digitaaliseen todellisuuteen sopeutuminen

Yksi tärkeimpiä yritysten tämän hetkisiä tehtäviä on hyödyntää innovatiiviset teknologiat ja palvelut parhaiten älykkäämpää työskentelyä varten. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä ja huomioitava heidän tarpeensa pitkäaikaista menestystä, henkilöstön säilyttämistä ja jatkuvaa kilpailukykyä varten. Digitaalinen työpaikka ei voi olla yrityksille enää pelkkä toive – siitä on tehtävä heti todellisuutta.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Työntekijät tarvitsevat lisää uusiin digitaalisiin tekniikoihin liittyvää koulutusta

Tekniikka on vain puolet kuvasta, kun on kyse älykkäämmästä työskentelystä. Vaikka eurooppalaiset työntekijät haluavat käyttää työpaikallaan innovatiivisempaa digitaalista tekniikkaa, 40 % heistä tunnustaa, ettei heillä ole riittäviä taitoja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toisaalta 67 % haluaa työnantajien painottavan enemmän koulutusta, jotta he voisivat tehdä mahdollisimman hyvää työtä uusilla digitaalisilla työkaluilla ja heille tarjotuilla palveluilla.      

Työntekijät optimistisia digitaalisesta tulevaisuudesta

Työntekijät kaikkialla Euroopassa ovat erittäin positiivisia työpaikkojensa digitalisoinnista. Jopa 98 % innostuu uuden teknologian käyttöönotosta.  65 % puolestaan uskoo, että automaatio tulee vaikuttamaan positiivisesti heidän työskentelytapoihinsa ja 52 % on samaa mieltä siitä, että tekoäly tulee tuottamaan saman tuloksen.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat