Tehokkaaseen digitaaliseen todellisuuteen sopeutuminen

Yksi tärkeimpiä yritysten tämän hetkisiä tehtäviä on hyödyntää innovatiiviset teknologiat ja palvelut parhaiten älykkäämpää työskentelyä varten. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä ja huomioitava heidän tarpeensa pitkäaikaista menestystä, henkilöstön säilyttämistä ja jatkuvaa kilpailukykyä varten. Digitaalinen työpaikka ei voi olla yrityksille enää pelkkä toive – siitä on tehtävä heti todellisuutta.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Kuinka paljon aikaasi tekniikka voisi säästää?

Tekniikan parempi saatavuus voisi tuoda eurooppalaisille työntekijöille keskimäärin 3,5 työpäivän verran ajansäästöä joka kuukausi - siis lähes kahden ylimääräisen viikonlopun verran. 59 % uskoo, että entistä innovatiivisemmalla digitaalisella tekniikalla olisi positiivinen vaikutus heidän työpäiväänsä. 47 % taas ei ole vakuuttuneita siitä, että heidän työpaikoillaan käyttämänsä tekniikka mahdollistaa heille parhaan mahdollisen tuottavuuden.

Do you have a digitally empowered workplace?

People work smarter in digital workplaces. But where is your business on the journey to becoming truly empowered? Are you a trailblazer using new forms of tech to take that next big leap? Or are you a guardian wanting to make sure staff feel comfortable with the tech they use? Take our quiz now.

Työntekijät tarvitsevat lisää uusiin digitaalisiin tekniikoihin liittyvää koulutusta

Tekniikka on vain puolet kuvasta, kun on kyse älykkäämmästä työskentelystä. Vaikka eurooppalaiset työntekijät haluavat käyttää työpaikallaan innovatiivisempaa digitaalista tekniikkaa, 40 % heistä tunnustaa, ettei heillä ole riittäviä taitoja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toisaalta 67 % haluaa työnantajien painottavan enemmän koulutusta, jotta he voisivat tehdä mahdollisimman hyvää työtä uusilla digitaalisilla työkaluilla ja heille tarjotuilla palveluilla.      

Työntekijät optimistisia digitaalisesta tulevaisuudesta

Työntekijät kaikkialla Euroopassa ovat erittäin positiivisia työpaikkojensa digitalisoinnista. Jopa 98 % innostuu uuden teknologian käyttöönotosta.  65 % puolestaan uskoo, että automaatio tulee vaikuttamaan positiivisesti heidän työskentelytapoihinsa ja 52 % on samaa mieltä siitä, että tekoäly tulee tuottamaan saman tuloksen.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat