Generation Innovate

Kaikilla toimialoilla yritykset muodostavat omia käsityksiään siitä, miten niiden on toimittava ja mitä niiden on tehtävä menestyäkseen. Laajemmat markkinat ovat kuitenkin muuttuneet huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana. PK-yritykset, jotka ottavat harha-askeleita prosessiensa ja strategiansa sopeuttamisessa, saattavat riskeerata koko tulevaisuutensa. Yritysjohtajien on osattavat lukea nopeasti muuttuvaa alaa ja omaksuttava uudenlaisia menestyksen kriteerejä.

Uudessa Ricoh Europen teettämässä ja Coleman Parkesin toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten PK-yritysten johtajat suhtautuvat innovointiinj ja miten he pyrkivät kehittymään liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tutkimus tehtiin elokuussa 2018, ja siihen osallistui 3 300 PK-yritysjohtajaa eri maista, muun muassa Itävallasta, Belgiasta, Luxemburgista, Tšekistä, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Portugalista, Venäjältä, Slovakiasta, Etelä-Afrikasta, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Turkista, Iso-Britanniasta ja Irlannista.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Yrityksen suunnan kääntäminen kuluttajien taholta tulevaan kysyntään vastaamiseksi

Digitaalisen aikakauden muutosvauhti asettaa edelleen merkittäviä haasteita pk-yrityksille. Lähes neljäsosa (24 %) Euroopan pk-yritysten johtajista uskoo joutuvansa muuttamaan täysin tarjontansa viiden vuoden sisällä pystyäkseen jatkamaan toimintaansa. Enemmistö (91 %) uskoo, että heidän on jossain määrin muutettava toimintatapaansa.

Innovoinnin puute uhka PK-yritysten selviytymiselle

Digitaalinen murros, lainsäädännölliset vaatimukset ja talouden muutokset uhkaavat pk-yritysten selviytymistä. Kolmasosa tutkimukseen osallistuneista PK-yritysten johtajista toteaa, että heidän liiketoimintansa lakkaa vuoteen 2020 mennessä, jos he eivät innovoi ratkaisuja näihin haasteisiin. PK-yritysten johtajat haluavat kasvattaa yrityksensä liikevoittoa ja toimintaa, mutta samalla heidän on oltava valmiita haastamaan perinteisiä käsityksiä tehokkaimmista innovoinnin tavoista.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat