Katso esittely

Yhteenveto

Teknologian johtama muutos näkyy kaikkialla, ja myös tapamme työskennellä muuttuu selvästi. Mutta lisääntyykö luovuus, tuottavuus ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin?

Miten ihmisten ja teknologian suhde muuttuu tulevaisuudessa? Ricoh uskoo, että teknologian tulisi pikemminkin täydentää ihmisten taitoja kuin kilpailla niiden kanssa. Menestys perustuu innovatiivisten prosessien luontiin, joita ihmisten ja teknologian yhteistyö tarvitsee.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Näkemyksiä rahoituspalveluihin

Teknologiamuutosten aiheuttamat vaikutukset ovat viime aikoina olleet rahoituspalvelualalla vaihtelevia. Rahoituspalvelualan yritysjohtajat pitävät ihmisten ja teknologian vuorovaikutusta sekä teknologian vaikutusta ihmisten toimintaan luonteeltaan myönteisenä. Toisaalta he myöntävät menettäneensä rahaa ja asiakkaita viimeisten kuuden kuukauden aikana tietokoneen tekemän automaattisen päätöksen vuoksi.

On täysin mahdollista luoda teknologiaa, joka tukee ihmisten taitoja ja valmiuksia sen sijaan että kilpailisi niiden kanssa, ja edistää siten ihmisten luovuutta ja innovaatioita. Yritykset hyötyvät teknologiasta, kun liiketoiminnan joustavuus ja valmiudet tarjota parempia asiakaskokemuksia lisääntyvät. Teknologian hyödyntäminen tällä tavoin tehostaa myös asiakirjaprosesseja, mikä puolestaan tehostaa tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta.

Näkemyksiä terveydenhoitoalalta

Terveydenhoitoalan suurin haaste on nopea muutostahti. Viestintävälineiden välityksellä tarjottavien terveydenhoitopalvelujen kasvaa terveydenhoidon jokaisella osa-alueella, ja teknologian integraation ja perinteisten toimintaprosessien uudistustarve on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Yli 90 % terveydenhoitoalan, biotekniikan ja farmasia-alan johtajista on sitä mieltä, että teknologian merkitys on kasvanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, mutta silti enemmistön mielestä toiminnan tehokkuudessa on edelleen parantamisen varaa. Kaksi suurinta haastetta ovat teknologian kehittyminen nopeammin kuin sitä tukevat sisäiset prosessit ja se, ettei järjestelmiä ole yhdistetty toisiinsa.

Katsaus liiketoimintaan globaalisti

Yritysjohtajat kaikkialla maailmassa suhtautuvat myönteisesti vaikutuksiin, joita teknologialla on luovuuteen ja innovaatioon, mutta pelkäävät jäävänsä muutoksesta jälkeen. Tämä koskee erityisesti eurooppalaisia yritysjohtajia, joista 45 % on huolissaan siitä, että heidän organisaationsa eivät kykene pysymään teknologian kehityksen mukana ja menettävät kilpailuetunsa. Aasiassa vastaava luku on 35 % ja Pohjois-Amerikassa 37 %.

Katsaus opetukseen

Opetusalan päättäjät suhtautuvat positiivisemmin teknologian vaikutuksiin kuin kollegansa taloudessa, terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla.  Opetusalan päättäjistä 90 %, korkein tutkimuksen prosenttiosuuksista, uskoo teknologian parantaneen heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan työtehtävissä. 80 % sanoo tekniikan lisänneen heidän tuottavuuttaan.  Opetusalan päättäjien suurin haaste on se, että teknologia kehittyy nopeammin kuin prosessit ja sen käyttötavat.  Tämän mainitsi haasteena yli puolet (52 %) vastaajista.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat