Katsaus liiketoimintaan globaalisti

Tutkimustiedot perustuvat Economist Intelligence Unitin tekemään ja Ricohin sponsoroimaan Humans and Machine -tutkimukseen. Siinä tutkitaan teknologian vaikutuksia ihmisten luovuuteen ja intuitioon.

Se, että eurooppalaiset yritysjohtajat ovat asiasta enemmän huolissaan kuin kollegansa muualla maailmassa, korostaa monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä toimimisen haastavuutta. Yritykset kaikkialla maailmassa keskittyvät kasvuun ja tasapainoilevat teknologian johtaman muutoksen vaikutusten keskellä, mutta sen lisäksi eurooppalaisten yritysten on otettava huomioon toiminnassaan epävakaa valuutta ja monimutkaiset säännökset. Tämä näkyy yritysjohtajien tutkimuksessa antamissa vastauksissa seuraavasti:

Suurimmat teknologian käyttöön liittyvät haasteet:

1. Järjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa.

 • Eurooppa 46 %
 • Aasia 39 %
 • Pohjois-Amerikka 34 %

2. Teknologia kehittyy nopeammin kuin sitä tukevat sisäiset prosessit.

 • Eurooppa 39 %
 • Aasia 38 %
 • Pohjois-Amerikka 37 %

Tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat kaksi keskeistä kysymystä ihmisten ja teknologian vuorovaikutuksessa. Kolmas suuri haaste on tarve suunnitella intuitiivisia prosesseja, joiden avulla voidaan tehostaa ihmisten ja koneiden välistä vuorovaikutusta.

Inhimillinen intuitio

 • Yritysjohtajat uskovat olevansa nyt luovempia kuin kymmenen vuotta sitten, vaikkakin tämä uskomus on vähemmän yleinen Euroopassa (52 %) kuin Aasiassa (64 %) ja Pohjois-Amerikassa (63 %).
 • Euroopan yritysjohtajista 40 % uskoo teknologian auttavan tekemään hyviä päätöksiä, mikä on vähemmän kuin Aasiassa (59 %) ja Pohjois-Amerikassa (52 %).

Tulevaisuus

 • Tutkimus osoittaa, että yritysjohtajien on tärkeää valmistautua entistäkin suurempaan teknologian johtamaan muutokseen.
 • Aloita ottamalla uudelleen haltuusi liiketoiminnan kannalta kriittiset asiakirjaprosessit parantaaksesi liiketoiminnan joustavuutta, asiakkaiden tarpeisiin vastaamista ja työntekijöiden välistä tiedonjakoa.
 • Tehostamalla nyt työpaikan toimintaa yritysjohtajat voivat luoda entistäkin valoisamman tulevaisuuden, jossa he voivat hyödyntää teknologiaa välittömästi uusien markkinoiden saavuttamiseksi, asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja

 

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat