iWorkerit tulevat

Ricohin sponsoroimasta tutkimuksesta selviää, että eurooppalaiset yritykset voivat kasvattaa älytyöläisten (iWorker) – luotettavien, erittäin taitavien, nopeiden ja tarkkojen työntekijöiden, joilla on pääsy kaikkiin liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeiden kannalta olennaiseen tietoon – määrää optimoimalla käyttämäänsä teknologiaa ja ehkäisemällä tiedon siiloutumista.

Tuoreessa Coleman Parkesin toteuttamassa tutkimuksessa Ricoh pyrki selvittämään, millaisia haasteita älytyöläisten määrän lisäämisessä on, ja millaisia hyötyjä yritykset voivat iWorkereiden määrää lisäämällä saavuttaa.

Coleman Parkes Research toteutti tutkimuksen touko–kesäkuussa 2013. Verkkokyselyyn vastasi 735 liiketoiminta- ja it-päättäjää kahdeksalta toimialalta (koulutus, laki, energia, terveydenhuolto, julkinen sektori, vähittäiskauppa, tuotanto ja talous). Vastaajia oli Iso-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Belgiasta, Pohjoismaista (Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta), Sveitsistä ja Venäjältä.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Prosessien optimointi ratkaisevan tärkeää tiedon jakamiselle ja tietotyöläisille 

Eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat osoittautuneet digitoinnissa suuria organisaatioita merkittävästi ketterämmiksi. Jos halutaan kehittää tiedon jakamisen kulttuuria ja houkutella yrityksiin lisää iWorkereita, on myös optimoitava liiketoiminnan avainprosesseja ja asiakirjatyönkulkuja.

iWorkereiden edut

Päättäjät ymmärtävät, että heidän on optimoitava liiketoiminta- ja asiakirjaprosessejaan tehostaakseen tiedon jakamista ja vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Perinteisten työtapojen arviointi ja muuttaminen sekä teknologian muutosten vauhdissa pysyminen ovat haasteita, kun muutokset halutaan toteuttaa vuoteen 2018 mennessä.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat