Teknisesti kehittynyt työympäristö

World Wide Web on jo yli 25 vuotta vanha, ja olemme kokeneet näiden vuosikymmenien aikana teknisen vallankumouksen, joka on mullistanut vuorovaikutus- ja työskentelytapamme.

Coleman Parkes Researchin suorittamassa ja Ricohin sponsoroimassa tutkimuksessa "The Tech Evolved Workplace" (Teknisesti kehittynyt työympäristö) kahdeksan kymmenestä työntekijästä ennusti, että tekniikat ja menetelmät, joita tänä päivänä ei ole vielä olemassa, tulevat muuttamaan heidän työympäristönsä vuoteen 2036 mennessä. Tutkimus paljastaa myös, minkä innovaatioiden odotetaan mullistavan työympäristön seuraavan 22 vuoden aikana.

Kesäkuussa 2014 tehtyyn verkkokyselyyn vastasi 2 200 työntekijää (eri tasojen esimiehet sekä ylin johto ja assistentit) kahdeksalta sektorilta, joita olivat muun muassa opetus- ja lakiala, julkispalvelu-/energia-ala, terveydenhuolto, julkinen sektori, vähittäiskauppa, teollisuus- ja rahoituspalvelut. Kyselyyn vastanneet olivat kotoisin Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Belgiasta, Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska), Sveitsistä, Venäjältä ja Lähi-idästä.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Työntekijät kaipaavat innovaatioita yhä enemmän

Suurin osa työntekijöistä uskoo, että interaktiiviset kosketuslaitteet, äänentunnistustekniikka ja lisätyn todellisuuden lasit ovat heidän käytettävissään jo 10 vuoden sisällä. Vuosikymmentä myöhemmin he odottavat jo hologrammeja. Silti vain alle kolmannes työntekijöistä sanoo, että heidän yrityksessään pyritään tekemään tulevaisuudesta todellisuutta luomalla uusia työskentelytapoja ja hyödyntämällä tekniikoita.

Mullistus julkisen sektorin työpaikoilla vuoteen 2034 mennessä

Julkisen sektorin työntekijät odottavat ottavansa uusia teknologioita käyttöön melko hitaasti seuraavan 5–10 vuoden aikana – hitaammin kuin opetusalan, rahoitusalan ja terveydenhuollon aloilla – mutta uskovat pääsevänsä käyttämään niitä kauempana tulevaisuudessa. Lisätyn todellisuuden, työpöytärobottien, apurilaitteiden ja korvatietokoneiden uskotaan olevan tavallisia työkaluja julkisen sektorin työpaikoilla vuonna 2034.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat