Asiakaskokemuksen eri vaiheiden - Reach (yhteys), Respond (reaktio) ja Retain (ylläpitäminen) - tarkastelu sen arvioimiseksi, miten yritykset voivat täyttää asiakkaiden odotukset

Asiaan liittyviä artikkeleita

Pk-yritysten brändien on rakennettava asiakasuskollisuutta asiakaspalvelun huippuosaamisen avulla

Huolimatta siitä, että suuremmilla brändeillä on yleensä käytettävissään enemmän resursseja, vain pieni vähemmistö Euroopan kuluttajista kokee, että suuremmat brändit välittäisivät kuluttajista enemmän kuin pk-yritykset. Panostamalla tekniikkaan, jolla viestinnästä saadaan henkilökohtaisempaa sekä nopeutetaan ja tehostetaan asiakaspalvelua, pk-yritykset voivat vielä lisätä etumatkaansa ja erottua suurempien kilpailijoidensa joukosta.

Kuluttajat vaativat tuotemerkkejä kiinnittämään huomiota yksilöllisiin tarpeisiin

Tuotemerkkien on pyrittävä tasapainoon henkilökohtaisessa viestinnässä kuluttajien yksityisyyden kunnioittamiseksi. Censuswiden toteuttaman ja Ricohin sponsoroiman Triple R -tutkimuksen mukaan tuotemerkkien on löydettävä tasapaino kokemuksen, joka saa asiakkaat tuntemaan itsensä arvokkaiksi, tarjoamisen ja liian tunkeilevan vuorovaikutuksen välttämisen välille. 

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat