Workforce United

Eri sukupolviin kuuluvat työtekijät ovat yksimielisempiä kuin koskaan ennen

Työntekijät ovat yksimielisempiä kuin koskaan ennen ja katsovat, että tulevaisuudessa meidän kaikkien on muutettava merkittävästi liiketoiminnan tapojamme.

Ricoh Europen uudessa tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Coleman Parkes, tarkastellaan, ovatko eri sukupolviin kuuluvien työntekijöiden mielipiteet ja asenteet eriytyneet vai lähentyneet. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka paljon huomiota yritysten on kiinnitettävä eri sukupolvien odotuksiin ja miten yritykset voivat parhaiten varmistaa, että jokainen yksilö voi menestyä.

Tutkimuksessa sukupolvet on määritelty seuraavasti:

• Suuret ikäluokat: 1946–1964
• X-sukupolvi: 1965–1980
• Y-sukupolvi: 1981–1995
• Z-sukupolvi: 1996–Nykypäivä

Tutkimus tehtiin vuonna 2019, ja siihen osallistui 4 580, muun muassa Itävallasta, Belgiasta, Luxemburgista, Tšekistä, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Portugalista, Venäjältä, Slovakiasta, Etelä-Afrikasta, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Turkista, Iso-Britanniasta ja Irlannista.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Työntekijät etsivät arvojaan vastaavaa työnantajaa

Ammatin ja työskentelytyylin valinnasta on tulossa yhä tärkeämpi määrittävä tekijä, joka kertoo, keitä olemme yksilöinä; tämä on näkyvissä kaikissa ikäryhmissä. Nuoria työntekijöitä kuvaillaan usein idealisteiksi ja arvosuuntautuneiksi. Se pitää toki paikkansa mutta pätee yhtä hyvin myös muihin ikäryhmiin. Kaksi kolmasosaa (65 %) kaiken ikäisistä työntekijöistä uskoo työnantajansa arvoihin ja ihanteisiin. Valtaosa työntekijöistä kaikissa ikäryhmissä on yhtä mieltä siitä, että kestävän kehityksen tulee olla tulevaisuudessa keskeinen liiketoiminnan prioriteetti. Kun näkemykset ovat näin yhtenäisiä, lienee miltei varmaa, että tapa, jolla bisnestä tehdään maailmassa, tulee muuttumaan radikaalisti tulevina vuosina.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat