Generatie Z wordt gedreven door technologie en nieuwe werkwijzen

Bijna drie keer zo veel Generatie Z-mensen wordt aangetrokken door bedrijven die beschikken over technologieën waarmee mensen efficiënter kunnen werken dan werknemers van andere generaties (28% tegenover 10%).

Generatie Z geeft daarnaast aan veel eerder gefrustreerd te zijn dan oudere generaties. Vooral communicatie is voor de jongere generatie belangrijk: 43% geeft aan gefrustreerd te raken van een gebrek aan communicatie door collega's. Van andere generaties is dit slechts 19%.

Ten aanzien van het werk geven de respondenten van Generatie Z aan 'een gebrek aan flexibele werktijden' frustrerend te vinden (30%). Van de babyboomers is dit slechts 13%, van Generatie X 17% en van de millennials 20%.

Meer informatie

X

Vul uw gegevens in om het whitepaper te downloaden