De uitdaging van snelheid

In het onderzoek 'The Challenge of Speed', uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh, gaf 73 procent van de senior executives in Europa aan dat hun bedrijf zich sneller moet kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsomstandigheden.

Het rapport toont ook aan hoe Europese bedrijven in verschillende sectoren reageren op de uitdagingen van het verbeteren van de bedrijfsflexibiliteit en welke stappen ze moeten nemen om sneller te reageren.

Naast een reeks interviews bestond het onderzoek uit een survey onder 461 Europese senior executives. Bijna de helft (49 procent) is werkzaam op C-niveau of hoger en nog eens 23 procent is Senior Vice President, Vice President of directeur.

Verwante artikelen

Snelheid en kwaliteit onder druk: waarom financiële dienstverlening anders is

Terwijl financiële dienstverleners al moeite hebben om te reageren op conflicterende eisen van consumenten, regelgevers en aandeelhouders, moeten ze ook nog eens sneller inspringen op veranderingen. De detailhandel, banken en investerings- en verzekeringsmaatschappijen maken veelvuldig gebruik van technologie om sneller te kunnen werken; meer dan in elke andere industrie. Echter, omdat ze beperkt worden door niet met elkaar verbonden systemen die remmend werken, bestaat er een dringende behoefte om technologieën te reviewen en kerninformatie- en documentprocessen te vereenvoudigen.

Waarom Europese bedrijven wellicht niet zo snel over technologiegedreven ontwrichting heen komen als ze denken

Als je Europese managers vraagt hoe snel zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen, dan vergelijken zij zichzelf drie keer vaker met een speedboot (48%) dan met een supertanker (17%), terwijl ze het tegenovergestelde denken over hun concurrenten. De realiteit is dat ze, terwijl ze proberen om sneller te veranderen, worden gehinderd door drie  factoren: snel ontwikkelende arbeidskrachten, technologiegedreven verstoringen en de onderliggende essentile bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat de verandering blijvend is.

Optimaliseren van processen binnen zorginstellingen terwijl medisch onderzoek wordt beschermd

Managers binnen Europese zorginstellingen voorspellen dat technologie de komende drie jaar de grootste impuls voor zakelijke verandering zal zijn. Ze zijn echter bang voor de gevolgen van het snel doorvoeren van verandering vanwege de technologie zelf en de impact op medisch onderzoek.

Ze zijn ook verdeeld wat betreft consensus over de gebieden die het meest cruciaal zijn om te veranderen. Maar op de vraag op welk gebied ze de komende jaren verwachten de meeste verandering te zien, was 'het verbeteren van kernprocessen' het meest gegeven antwoord.

Waarom Europese bedrijven wellicht niet zo snel over technologiegedreven ontwrichting heen komen als ze denken

Opleidingsinstellingen in Europa zijn van mening dat ze zich nu sneller moeten aanpassen aan veranderingen dan de afgelopen drie jaar. Bijna iedereen (98%) voelt de druk om snel wijzigingen door te voeren. Ze zijn echter wel enthousiast over de rol van technologie in de toekomst van het onderwijs. Ze zien augmented reality als één van de technologieën waarmee ze de prestaties van hun organisatie en de ervaring van de studenten kunnen verbeteren.

De belangrijkste gebieden die snel moeten veranderen concentreren zich rond de backoffice activiteiten. De twee belangrijkste obstakels bij het bereiken van meer flexibiliteit zijn de moeilijkheden die komen kijken bij het zorgen dat werknemers, bedrijfseenheden en functies een gemeenschappelijke aanpak hanteren (44%) en bureaucratische beslissingsprocessen (35%).

Overheidsorganisaties zien geen noodzaak zich aan te passen aan technologische veranderingen

Slechts 27% van de leidinggevenden van de overheid voelt momenteel significante of extreme druk om zich aan te passen aan snelle veranderingen. Er liggen echter meer veranderingen in het verschiet. De verwacht dat in 2015 50% van de burgers en 80% van de organisaties digitaal communiceert met de overheid. Burgers hebben ondertussen al laten weten dat ze eenvoudigere manieren van communiceren met overheidsinstanties wensen.

X

Vul uw gegevens in om het whitepaper te downloaden