Een snellere route naar verandering voor Europese bedrijven

Snelle culturele en technologische veranderingen heeft veel Europese bedrijven te zelfverzekerd gemaakt over de ware snelheid waarmee hun organisatie reageert op verandering. Organisaties reageren niet snel genoeg op veranderingen en slechts een aantal kan snel profiteren van nieuwe mogelijkheden of zich aanpassen aan onverwachte omstandigheden.

Voor veel managers wordt de mate van succes om daadwerkelijk te veranderen gehinderd door de druk en de complexiteit om de bedrijfsvoering te veranderen van een traditionele naar een meer digitale manier van werken.

Het hoge tempo waarin technologie markten ontwricht en relaties met klanten hervormt, heeft de organisatorische wendbaarheid bovenaan de zakelijke agenda gezet. Snelle bedrijven zijn niet alleen innovatief en enthousiaste volgers van nieuwe technologie, maar zijn ook in staat om core business-processen te veranderen. Dit soort bedrijven zijn in staat om echte organisatorische veranderingen door te voeren en werknemers bij dit proces te betrekken. Het herzien van alle drie de gebieden zal managers in staat stellen hun bedrijf in zijn geheel te veranderen. Pas dan kan gezegd worden dat snelheid een onderdeel is van hun cultuur is en dat een manier van werken gehanteerd wordt die nodig is om in de toekomst succes te behalen.

Meer informatie

X

Vul uw gegevens in om het whitepaper te downloaden