Prioriteiten stellen voor meer slagvaardigheid in de toekomst

Het rapport toont aan dat het overgrote deel van leidinggevenden bij de overheid (71%) in de afgelopen drie jaar te maken heeft gehad met technologische veranderingen in de wijze waarop ze werken. Ze hebben ook een duidelijke visie voor het verbeteren van de organisationele slagkracht voor de toekomst. Het aannemen van nieuw personeel (45%) en het verbeteren van de zakelijke kernprocessen (44%) worden als de twee belangrijkste gebieden gezien waarin ze verandering verwachten in de komende drie jaar.

Voorbeelden van overheden die de succesvolle overgang naar digitaal al gemaakt hebben:

  • Spanje - "Drie van de vier administratieve procedures worden nu online geïnitieerd. Hiermee wordt veel rompslomp bespaard. Alleen al in de afgelopen vijf jaar heeft dit een besparing van 19 miljard euro opgeleverd voor organisaties."
  • Estland - "100 informatiesystemen [zijn] verbonden via een wettelijk verplichte laag voor gegevensuitwisseling. Deze onderlinge uitwisselbaarheid heeft [het land] in staat gesteld om zo'n 2500 e-services voor de burgers te realiseren."
  • Denemarken - "We werken eraan het gebruik van de digitale kanalen wettelijk te verplichten. We streven ernaar om in 2015 ten minste 80% van alle schriftelijke communicatie tussen burgers of ondernemingen en openbare autoriteiten via een digitaal kanaal te laten verlopen."

Meer informatie

X

Vul uw gegevens in om het whitepaper te downloaden