Fire generasjoners arbeidsplass

For første gang i historien består den yrkesaktive befolkningen av fire  generasjoner: babyboom-generasjonen, generasjon X, millenniumsgenerasjonen og den nye generasjon Z. Dette betyr at næringslivet står overfor en unik sammensetning av generasjoner som alle forventer og har behov for ulike måter å jobbe på for å kunne utfolde seg.

En studie kalt 4G-arbeidsplassen, utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh Europe, avslører hvordan bedrifter sliter med å tilpasse seg de fire generasjonene. Over halvparten av de spurte (52 prosent ) svarte at deres arbeidsgiver ikke klarer å imøkomme behovene til en arbeidsstyrke som består av mange generasjoner.

Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2015 og besto av 3 352 respondenter fra åtte vertikale sektorer, inkludert utdanning, jus, forsyning/energi, helse, offentlig sektor, detaljhandel, produksjon og finansnæringen. Respondentene var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Polen, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits, Russland, Midtøsten, Tyrkia og Sør-Afrika.

Relaterte artikler

Nye krav til arbeidsplassen i en ny forretningsepoke

Generasjon Z har høyere forventninger til arbeidsplassen enn eldre grupper, men de blir også fortere frustrerte. Hvis vi ser bort fra lønn, er det først og fremst følgende som tiltrekker Generasjon Z til en bedrift: Balanse mellom arbeidsliv og privatliv (48 %), arbeide med flinke mennesker (47 %), deretter kommer fleksibel arbeidstid, frynsegoder og jobbsikkerhet (alle på 42 %). Ikke bare krever eldre generasjoner mindre av arbeidsgiverne, men de har også ulike preferanser, der jobbsikkerhet er viktigst for babyboomerne, og balanse mellom arbeidsliv og privatliv er viktigst for Generasjon X og Y.

Hvorfor det er bra å være annerledes i det moderne arbeidslivet

Selv om næringslivet synes å komme til kort når det gjelder å møte behovene til ulike generasjoner, er den gode nyheten at ansatte i alle aldre er positive til aldersmangfold på arbeidsplassen. Nesten 9 av 10 (88 prosent) mener at det å ha en arbeidsstyrke bestående av mennesker i ulike aldre er en ressurs for bedriften.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten