Teknologi og nye arbeidsmåter bringer frem kravene fra Generasjon Z 

Nesten tre ganger så mange fra Generasjon Z tiltrekkes til bedrifter som tilbyr teknologi som gjør at folk kan arbeide mer effektivt (28 %), sammenlignet med de fra eldre generasjoner (10 %).

Generasjon Z sier også at de kan bli mye lettere frustrerte enn eldre generasjoner. Kommunikasjon er svært viktig, og 43 % sier at de ville blitt irritert over manglende kommunikasjon fra kollegaer, sammenlignet med 19 % i andre generasjoner.

Når det gjelder arbeidsmåter vil 30 % synes at «mangel på fleksibel arbeidstid» er svært frustrerende, sammenlignet med bare 13 % av babyboomerne, 17 % av Generasjon X og 20 % av Generasjon Y.

Mer informasjon

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten