Likheter og ulikheter i en flergenerasjons-arbeidsstyrke:

Forventninger til arbeidsplassen: 73 prosent av respondentene fra generasjon Z tror at deres fremtidige arbeidsgiver vil imøtekomme deres behov, i motsetning til kun 48 prosent fra de tre andre generasjonene.

Arbeidsmetode: Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon er fortsatt den mest foretrukne kommunikasjonsmetoden for alle gruppene, men er på vikende front blant yngre generasjoner.

Påvirkning fra generasjon Z: Generasjon Z har en høyere forventning om sin egen positive påvirkning på arbeidsplassen. 65 prosent tror de vil bidra med nye måter å arbeide på, og 61 prosent med åpenhet for nye ideer og nytenkning.

Mer informasjon 

 

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten