Verdien av å digitalisere forretningskritiske dokumenter

Sammendrag

Undersøkelser Ricoh har satt i gang, viser at europeiske bedrifter må høste fordelene ved å takle og gripe fatt i mulighetene som ligger "større data" ved å digitalisere forretningskritiske papirdokumenter til bruk i forretningsbeslutninger.

I Ricohs nyeste undersøkelse utført av Coleman Parkes, undersøker Ricoh den økonomiske og driftsmessige verdien europeiske bedriftsledere går glipp av.

Undersøkelsen ble utført i perioden mai–juni 2013 av Coleman Parkes Research. Den nettbaserte undersøkelsen besto av 735 toppledere fra sektorene for utdanning, juridiske tjenester, forsyningstjenester/energi, helsetjenester, offentlig sektor, detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. De som deltok i undersøkelsen var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits og Russland.

 

 

Relaterte artikler

Finansbransjen digitaliserer data for å oppnå bedre beslutningstaking og redusere kostnader

Europeiske finansorganisasjoner  bestreber seg  mer for å gripe mulighetene med "større data" – digitalisering av forretningskritiske papirdokumenter for beslutningstaking – enn de som driver innen utdanning, helse og offentlig sektor.  Til tross for at finansorganisasjonene leder an, er det fremdeles mye som kan forbedres.

Verdien av å digitalisere forretningskritiske dokumenter

Ledere er klar over at forretningsmulighetene knyttet til store datamengder favner videre enn digitale data. Store datamengder omfatter også fysiske dokumenter som inneholder forretningskritisk informasjon. Ledere mener ledere at volumet av papirdokumenter vil fortsette øke på arbeidsplassen. 

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten