IT-sjef med endringsstyrke

Undersøkelser Ricoh har sponset, viser at teknologien utvikler seg raskere enn de interne prosessene som støtter den, og mer enn 1/3 av bedriftsledere er redde for at bedriften ikke vil holde tritt med teknologien og slik tape konkurranseevne.

I den siste sponsede undersøkelsen, foretatt av Coleman Parkes, ville Ricoh finne ut i hvilken grad organisasjoner er forberedt på fremtiden. Undersøkelsen ser også på i hvilken grad IT-sjefer har ressurser nok for å drive frem nødvendige endringer internt i organisasjonen? Og har de den nødvendig myndigheten til å sikre at organisasjonen møter fremtidige utfordringer samtidig som de holder seg konkurransedyktige?

Undersøkelsen ble foretatt i mai og juni 2013 av Coleman Parkes Research. I Internett-undersøkelsen deltok 735 viktige beslutningstakere innen forretningsaktivitet og IT på tvers av 8 vertikale sektorer: undervisning, juridiske tjenester, forsyningstjenester, helsetjeneste, offentlig sektor, detaljhandel, produksjonsindustri og finansnæring. Deltakerne var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, de nordiske land (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits og Russland.

Relaterte artikler

Hvordan ser fremtidens IT-sjef i offentlig sektor ut? 

Europeiske bedriftsledere har definert de viktigste egenskapene som kreves av morgendagens IT-sjef i offentlig sektor: en bakgrunn innen markedsføring og ekspertise innen teknologi (rangert samlet først), etterfulgt av forretningskritisk prosesskompetanse. Selv om 90 prosent av lederne er enige om at deres IT-sjef er i stand til å drive frem den digitale endringen av offentlige tjenester, er over to tredeler av europeiske organisasjoner i offentlig sektor langt fra klare for digital endring.

Er bedrifter fanget i en digital middelalder?

Europeiske bedriftsledere er ennå ikke fullt utstyrt for digitalalderen – 63 prosent sier at de er langt fra klare til å gjenomgå en digital forvandling. Det som har størst positive effekt på veksten i et selskap, er å sørge for at kritiske forretningsprosesser er best mulig. Likevel er IT-sjefer de som er minst i stand til å endre dette; kun 9 prosent tror at IT-sjefen i deres organisasjon har fullmakter på dette området.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten