Europa etterlyser fokus på kommunikasjon

Den store mengden av irrelevant kommunikasjon driver den europeiske forbrukerlojaliteten til bristepunktet, og flertallet er klare til å gå til handling mot varemerker og tjenesteleverandører.

En undersøkelse kalt «Communication Crackdown», utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh Europe, avslører at forbrukerne oversvømmes av irrelevant kommunikasjon og søppelpost. 69 prosent har meldt seg av en e-postliste, og 18 prosent har byttet til andre leverandører.

Undersøkelsen ble utført i januar 2016 og bestod av 2 892 respondenter fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Sør-Afrika, Sveits, Polen, Russland, Belgia, Tyrkia, Nederland, De forente arabiske emirater, Sverige, Danmark, Saudi-Arabia, Norge, Qatar, Finland og Kuwait.

Relaterte artikler

Detaljhandel og utdanning i søkelyset

Tre fjerdedeler av merkevarekommunikasjonen som detaljister og utdanningsinstitusjoner i Europa sender ut, er irrelevant, ifølge forbrukerne. Flertallet  (76 prosent) av respondentene i undersøkelsen  mener at materiellet de mottar fra detaljister, er irrelevant, mens 75 prosent sier det samme om innholdet de mottar fra utdanningsinstitusjoner som høyskoler, universiteter og andre skoler.

Forbrukerne er villige til å hjelpe

Flertallet av forbrukerne (64 prosent) mener at varemerkene bør gjøre mer for å tilpasse kommunikasjonen til individuelle forhold. Og den gode nyheten er at de er villige til å hjelpe til. Av de som ble spurt er 80 prosent villige til å oppgi personlige opplysninger for å sikre at kommunikasjonen er målrettet og relevant. I tillegg ville 18 prosent delt sine søkevaner på internett, 18 prosent ville delt lønnstrinnet sitt, og én av ti ville utlevert helseopplysninger.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten