Designed for Tomorrow

Verden er i konstant endring. Ingen vet hva som vil skje neste år, neste uke eller selv i morgen. Dette betyr at organisasjoner trenger rom til å bevege seg. Til å utvikle seg. Til å bli noe annet avhengig av deres nåværende behov. Men, i hvor stor grad er suksess drevet av eksterne faktorer eller av selskapet selv? Det å ha frihet til å styre i hvilken retning en virksomhet skal gå, er nøkkelen til å oppnå suksess.

En ny studie fra Ricoh Europe, utført av Coleman Parkes, ser på hvordan europeiske bedriftsledere tar kontroll over sin fremtidige suksess.

Undersøkelsen ble utført i januar 2019 og bestod av svar fra 2 550 bedriftsledere fra forskjellige land, inkludert Østerrike, Belgia, Luxembourg, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Irland.

Relaterte artikler

Budsjettkutt og økende forventninger fra kundene er viktige muligheter for bedriftsledere

Kundeforventninger og strammere budsjetter som resultat av usikkerhet i markedet er tradisjonelt ansett som en trussel for virksomheten, men europeiske bedriftsledere ser dette som en mulighet til å oppnå konkurransefortrinn. I hjertet av denne endringen ligger smartere bruk av teknologi for å holde seg kontinuerlig oppdatert og tilpasse seg endring. 

Ledere ønsker lovgivning velkommen

Hoveddelen av bedriftsledere på tvers av Europa ser innføring av statlige og industrirelaterte forskrifter som en vei til suksess. 52 % er enig i at forskrifter byr på muligheter i den digitale tidsalderen, og 55 % ser personvernlovgivning, som f.eks. EUs nye personvernforordning (GDPR), som et grunnlag for organisasjonsmessig suksess. 

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten