En hektisk reise

EU har en klar strategi for å realisere et digitalt indre marked innen 2016. Men hva betyr dette i praksis? Hvordan vil det påvirke arbeidsstokken? Og hvordan kan bedrifter omstille seg til å takle økt konkurranse?

En undersøkelse med tittelen «Digital Marketplace: Hope or Hype?» viser at kun åtte prosent av europeiske bedrifter er klare for å ta del i det digitale indre markedet. Undersøkelsen ble utført av Coleman Parkes Research med støtte fra Ricoh Europe.

Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2015 med 1 360 respondenter fra følgende åtte vertikale sektorer: utdanning, juridiske tjenester, forsyningstjenester/energi, helsetjenester, offentlig sektor, detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. Respondentene var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Luxemburg, Polen, Sverige, Finland, Danmark, Portugal, Østerrike og Ungarn.

Relaterte artikler

Et tilfelle av splittede land?

Kun halvparten av bedriftslederne kjenner til EUs digitale agenda (52 prosent). Ser man på fordelingen per land, er det i Portugal de har dårligst kjennskap (27 prosent), etterfulgt av Belgia (36 prosent), Norden (38 prosent) og Nederland (39 prosent). I tillegg er kun åtte prosent av organisasjonene klare for det som vil bli den mest banebrytende ordningen for bedrifter i løpet av de siste årene: det digitale indre markedet. Likevel har de fleste ambisiøse planer om å utvide i Europa.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten