Behovet for å oppnå digital modenhet – der en virksomhet bruker sofistikerte verktøy som driver utviklingen fremover samt viser et pågående engasjement for teknologi, teknologiske initiativer og digitalt styrte prosesser – har aldri vært større. Men veien mot målet om digital modenhet er kanskje ikke så enkel som de tror, verken for små eller store bedrifter.

I studien «Digital modenhet: Kappløpet mot toppen» av Coleman Parkes Research, som ble sponset av Ricoh, var 39 prosent av lederne for småbedrifter sikre på at de kan gå fra å være i en digital endringsprosess til å bli digitalt modne innen to år, sammenlignet med 25 prosent av de større bedriftene i undersøkelsen.

Den nettbaserte spørreundersøkelsen ble utført i juli 2014. Den besto av 1 245 beslutningstakere i bedrifter fra 8 sektorer, deriblant utdanning, jus, forsyning/energi, helse, offentlig sektor, handel, produksjon og økonomiske tjenester. Deltakerne var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden, Sveits, Russland og Midtøsten.

Relaterte artikler

Sammenhengen mellom modenhet og profitt

Småbedrifter er positive til hvordan digital modenhet kan påvirke profitten, men de er likevel ikke like optimistiske som store bedrifter (73 prosent mot 81 prosent). I tillegg er det dobbelt så mange ledere for småbedrifter som tror at digital modenhet ikke vil ha noen påvirkning på profitten (23 prosent mot 11 prosent). Når småbedrifter begynner å planlegge veien mot digital modenhet på tvers av hele virksomheten, kan det imidlertid hende de utvikler et mer positivt syn på hvordan det vil påvirke profitten.

Små bedrifter i finansnæringen verdsetter digital modenhet, men trenger en hjelpende hånd

Størsteparten av de små bedriftene (70 prosent) som tilbyr finanstjenester, mener at de er i stand til å forstå, implementere og dra nytte av ny teknologi raskere enn sine større konkurrenter. Denne selvsikkerheten skyldes kanskje deres generelle tilpasningsevne, samt evnen til å ta i bruk nye arbeidsmetoder raskere enn store virksomheter. 67 prosent sier likevel at de har behov for ekstern hjelp for å oppnå optimal digital modenhet.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten