Digital modenhet: Det neste store steget

Digital transformasjon er et hovedmål for mange bedrifter, men hvor nær er de egentlig målet om å oppnå full digital modenhet?

I studien «Digital maturity: The next big step», utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh, sier 71 prosent av bedriftsledere at de er sikre på at bedriften deres kan gå fra digital transformasjon til digital modenhet på bare fem år. Studien viser også at 77 prosent av lederne har prioritert å oppnå digital modenhet.

Den nettbaserte undersøkelsen ble utført i juli 2014 og besto av 1 245 beslutningstakere i bedrifter fra 8 vertikale sektorer, deriblant utdanning, jus, forsyning/energi, helse, offentlig sektor, handel, produksjon og økonomiske tjenester. Deltakerne var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits, Russland og Midt-Østen.

Relaterte artikler

Digital modenhet gir fortjeneste

Selv om 68 prosent av bedriftslederne oppgir kostnader som et hinder for å oppnå digital modenhet, anerkjenner de helt klart de økonomiske fordelene det gir. Nesten tre fjerdedeler (73 prosent) tror at det å oppnå digital modenhet vil føre direkte til større fortjeneste, og 62 prosent sier at det gjør organisasjonen mer attraktiv overfor potensielle investorer og nye eiere.

Utdanningssektoren viser vei mot digital modenhet

Utdanning er den mest progressive sektoren når det gjelder overgang til såkalt digital modenhet – en tilstand der en virksomhet tar i bruk høyteknologiske verktøy og satser kontinuerlig på teknologi, teknologiledede initiativer og digitalt administrerte prosesser. I tillegg er det mer sannsynlig at utdanningsledere anser digital modenhet for å være en viktig prioritet enn hva ansatte i finansnæringen, helsesektoren og offentlig sektor gjør.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten