Fremtidens arbeidsliv

Måten vi arbeider på er blitt formet gjennom historien av en rekke faktorer, ikke minst teknologi, økonomi, politikk og miljøpåvirkning. Virksomheter som tåler tidens tann, har klart å tilpasse seg stadig nye endringer i arbeidsforholdene. De har implementert arbeidsmåter, teknologier, ledelsesteknikker og organiseringer som er verdifulle – og avvist de som ikke er det. De som ikke evner å tilpasse seg, risikerer å tape terreng for nyere, mindre begrensede konkurrenter. Derfor er det viktigere enn noensinne å identifisere nye trender som vil forme måten vi arbeider på i fremtiden. Slik kan ledere være vel forberedt og reagere raskt på endringer.

I et innovativt, nytt forskningsprogram sponset av Ricoh, vil Economist Intelligence Unit identifisere nøkkeltrendene som vil forme arbeidsmåter og -betingelser i de neste 10 til 15 årene. Ved å intervjue eksperter innen blant annet teknologi, design og miljø- og samfunnsvitenskap skal de finne frem til forventede endringer i arbeidslivet.

Relaterte artikler

Hvordan partnerskap og nettverk kan forme arbeidets fremtid

Samlokalisering av teknologibedrifter rundt omkring i Europa, slik som Tech City i Øst–London, er del av en ny arbeidstrend som ligner på 1940-tallets revolusjonerende Silicon Valley. Å sørge for at mennesker med samsvarende fokus og kompetanse arbeider i nærheten av hverandre, gjør at de kan dra nytte av hverandres ideer. Denne åpne og dynamiske måten å drive forretning på kan bli viktig i utformingen av fremtidens arbeidsmåter.

Sikre de ansattes fleksibilitet i den digitale hverdagen

Dagens arbeidsstyrke er den den mest krevende hittil. De ansatte forventer at arbeidsgiveren tilbyr sofistikert teknologi, optimaliserte prosesser og nye arbeidsmåter som standard. De forventer også at ledelsen imøtekommer ønsker om å arbeide utenom ordinær arbeidstid. Dette fordrer at virksomheter inntar en grunnleggende fleksibel holdning overfor sine ansatte. 

Å gjenkjenne fremtidens arbeidsforhold

Europeiske næringslivsledere fortsetter med rette å fokusere på å optimalisere prosesser, øke effektiviteten og skape profitt. Men hvor mange har fingeren på pulsen når det gjelder å identifisere trendene som kan endre måten vi vil arbeide på i fremtiden? Hvordan vil fremtidens arbeid se ut, nå når teknologiledet endring fortsetter å akselerere og samarbeid er blitt en nøkkel for bedrifter i alle størrelser?

Last ned artikler med spørsmål og svar

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten