Se forhåndsvisning for mer informasjon

Sammendrag

Teknologidrevne endringer finnes overalt, og de fører til radikale forandringer i måten vi arbeider på. Men gjør de oss mer kreative, produktive og mottakelige i forhold til kundenes behov?

Hvordan vil forholdet mellom mennesket og teknologi endre seg i fremtiden? Hos Ricoh mener vi at teknologi skal berike menneskelige ferdigheter, ikke konkurrere med dem. Suksess oppnås gjennom å skape innovative prosesser som styrker samarbeid.

Relaterte artikler

Finanstjenesteinnsikt

De siste innvirkningene av teknologidrevne endringer viser blandede resultater for finanstjenestesektoren. Finanstjenesteledere er positive til konseptet med interaksjon mellom mennesker og teknologi og innvirkningen av teknologi på deres virksomheten. De innrømmer imidlertid at de har tapt penger og kunder som følge av en automatisert avgjørelse tatt av en datamaskin i løpet av de siste seks månedene.

Det er mulig å skape en fremtid hvor teknologi beriker menneskelige evner snarere enn å konkurrere med dem, og dermed styrke menneskelige kreativitet og innovasjon. For virksomheter vil fordelene være forbedret forretningsfleksibilitet og evnen til å levere bedre kundeopplevelser. Bruk av teknologi på denne måten bidrar også til mer effektiv dokumentprosessering, som igjen fører til mer effektiv datasikkerhet og samsvar.

Innblikk i helsevesenet

Dagens raske teknologiske endringer gir helsevesenet hodebry. Telehelse vokser i alle områder innen helse, og det har aldri vært viktigere å sette fart i integreringen av teknologi og å endre tradisjonelle prosesser.

Mer enn 90 % av ledere i helsevesen, bioteknologi og farmasøytisk sektor har blitt mer avhengige av teknologi de siste tre årene, men de fleste er enige i at det er stort rom for forbedringer av effektiviteten. De to største utfordringene er at teknologien utvikles raskere enn det de interne prosessene klarer å holde tritt med, og at systemer i bedriften ikke er knyttet til hverandre.

Statistikk fra global virksomhet

Ledere i globale virksomheter er positive når det gjelder de innvirkningene teknologien har på kreativitet og innovasjon, men engster seg for å klare å holde tritt med forandringene. Europeiske forretningsledere later til å engste seg mer enn de i Asia og Nord-Amerika; 45 % sier at de bekymrer seg over at de ikke klarer å holde tritt med teknologien og mister sitt konkurransemessige forsprang, sammenlignet med 35 prosent i Asia og 37 prosent i Nord-Amerika.

Utdanningsinnsikt

Ledere innen utdanningssektoren er mer positive enn sine kolleger i finansielle tjenester, helsevesenet og offentlig sektor når det gjelder teknologiens virkninger.  90 prosent av ledere innen utdanning, den høyeste andelen av de som ble spurt, mener at teknologi har gjort dem mer oppfinnsomme og kreative på jobben, og 80 prosent sier at den har gjort dem mer produktive.  Den største utfordringen for ledere innen utdanning er at teknologi utvikles raskere enn dens prosesser eller bruksmetoder, mer enn halvparten (52 prosent) sa at dette var tilfellet.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten