Aktivere kunnskapsarbeideren

Undersøkelser utført på vegne av Ricoh viser at europeiske bedrifter forventes å få flere kunnskapsarbeidere – pålitelige ansatte som har høy kompetanse, arbeider raskt og nøyaktig, og som har tilgang til all informasjon som er nødvendig for å møte behovene til virksomheten og kundene – gjennom å bruke teknologi på en best mulig måte og eliminere informasjonssiloer.

En ny studie utført av Coleman Parkes på vegne av Ricoh kartlegger utfordringene knyttet til å etablere en arbeidsstyrke av kunnskapsarbeidere, og bidrar til forståelse av hvordan bedrifter kan dra nytte av at det er flere kunnskapsarbeidere i virksomheten.

Undersøkelsen ble utført i perioden mai–juni 2013 av Coleman Parkes Research. Den nettbaserte undersøkelsen besto av 735 toppledere fra sektorene for utdanning, juridiske tjenester, forsyningstjenester/energi, helsetjenester, offentlig sektor, detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. De som deltok i undersøkelsen var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits og Russland.

Relaterte artikler

Prosessoptimalisering er nøkkelen til å etablere en kultur for deling der kunnskap står i fokus.

Små og mellomstore bedrifter i Europa er raskere enn store organisasjoner når det gjelder å gjennomføre viktige digitaliseringstiltak. Nå må de imidlertid optimalisere forretningskritiske prosesser og dokumentflyter for å skape en delingskultur og tiltrekke seg kunnskapsarbeidere.

Dra nytte av kunnskapsarbeiderne

Ledere vet at skal de sikre bedre informasjonsdeling og raskere svare på kundenes behov, må de optimalisere kritiske forretnings- og dokumentprosesser for fremtiden. Kappløpet mot å nå målet i 2018 er i gang, ledere undersøker og endrer tradisjonelle arbeidsmåter samtidig som de arbeider for å holde tritt med teknologidrevne endringer.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten