Mellommarkedet i Europa opplever hindringer for vekst

Siden statsstøtte som oftest gis til små bedrifter, og store selskaper gjerne anses som store nok til å klare seg selv, kan de mellomstore bedriftene ofte bli oversett. Dette er en vesentlig ulempe for mellommarkedet når det gjelder å overvinne nye og eksisterende hindringer.

Studien «Middle Child Syndrome», utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh Europe, viser at mellomstore bedrifter i Europa potensielt går glipp av 433 milliarder euro (364 millioner pund) hvert år som følge av barrierer som hindrer vekst.

Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2016 og bestod av 1 650 respondenter fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Portugal, Østerrike, Ungarn, Sveits, Russland og Tyrkia.

Relaterte artikler

Skape det riktige landskapet for vekst i mellommarkedet

67 % av mellomstore bedrifter sliter med å konkurrere med nye aktører på markedet og store selskaper. For å skape en sterkere europeisk økonomi, må staten og långivere prioritere å samarbeide med mellommarkedet for å fremme vekst og innovasjon.

Mellomstore bedrifter med store planer

Mellommarkedet i Europa har en tydelig og omfattende drivkraft der 38 % av bedriftene planlegger å selge aksjer til offentligheten i nær fremtid. Ytterligere 21 % akter enten å kjøpe opp eller fusjonere med et annet selskap innen kort tid.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten