Den høyteknologiske arbeidsplassen

Internett er blitt et kvart århundre gammelt, og de siste tiårene har vi vært vitne til en teknologisk revolusjon som har forandret måten vi samhandler og jobber på.

I studien «The Tech Evolved Workplace», som er utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh, spår 8 av 10 medarbeidere at i 2036 vil arbeidsplassen deres være fullstendig forandret av teknologi og prosesser som ikke en gang finnes i dag. Studien viser også hvilke nyskapninger som europeiske medarbeidere forventer vil komme til å endre arbeidsplassen i løpet av de neste 22 årene. 

Den nettbaserte undersøkelsen ble utført i juni 2014 og besto av 2 200 medarbeidere (ledere på senior-, mellom- og juniornivå og direktører/assistenter) fra 8 vertikale sektorer, deriblant utdanning, jus, forsyning/energi, helse, offentlig sektor, handel, produksjon og finansielle tjenester. Deltakerne var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits, Russland og Midt-Østen.

 

Relaterte artikler

Medarbeiderne har et økende bohov for nyskapning

Størsteparten av medarbeiderne tror at i løpet av kun ti år vil berøringsbaserte, interaktive enheter, stemmegjenkjennelsesteknologi og virtuelle briller være tilgjengelige. Enda et tiår frem i tid forventer de også hologrammer. Imidlertid sier mindre enn en tredjedel at bedriften deres higer etter å skape nye måter å arbeide og implementere teknologi på for å gjøre fremtidens muligheter til en realitet.

Den offentlige arbeidsplassen kan bli revolusjonert innen 2034

Ansatte i offentlig sektor forventer relativt langsommere implementering av ny teknologi innen de neste fem til ti årene – sammenliknet med dem som jobber innen utdanning, finans og helse. De offentlig ansatte ser imidlertid for seg å ta i bruk ny teknologi lenger inn i fremtiden. Innen 2034 forventes offentlige arbeidsplasser å være preget av nyvinninger som utvidet virkelighet («Augmented reality»), skrivebordsbaserte roboter og såkalte carrier nodes, små enheter som festes til øret og kan overføre lyd og bilder som elektroniske signaler til hjernen.

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten