Opplæring og nye teknologier spiller en avgjørende rolle

Ifølge resultatene er det liten tvil om at ansatte er klare for å endre måten de jobber på, men de anerkjenner også at de ikke kan gjøre dette alene. De forventer å måtte lære seg nye ferdigheter og bruke ny teknologi for å oppnå sitt fulle potensial. Over to tredjedeler (69 %) mener at de beste selskapene er de som investerer i digital teknologi og opplæring for sine ansatte. Det å vite at ansatte har et felles ønske om å få større gjennomslagskraft på arbeidsplassen, er det første skrittet i arbeidet med å takle svak produktivitet.

Mer informasjon

X

Fyll ut kontaktinformasjon for å laste ned rapporten