Cztery pokolenia w jednym miejscu pracy

Po raz pierwszy w historii na populację osób pracujących składają się cztery różne generacje: Baby Boomers czyli pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie X, pokolenie Milenium oraz  Z. Firmy bedą musiały być odpowiednio przyfgotowane do zarządzania tak zróżnicowaną populacją pracowników.

Przeprowadzone przez Coleman& Parkes na zlecenie Ricoh badanie „4G Workplace" ("Cztery pokolenia w pracy") pokazuje czy firmy są gotowe do odpowiedniego spożytkowania potencjału tych 4 generacji. Zdaniem 52% badanych pracodawcy nie potrafią sprostać oczekiwaniom wielopokoleniowej kadry pracowniczej.

Badanie ankietowe przeprowadzono w lipcu 2015 roku. Pula badawcza objęła 3352 osób reprezentujacych branże edukacyją, prawną energetycznąj/dostawców mediów, służbę zdrowia, sferę budżetową, sektor usług detalicznych, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz dostawców usług finansowych. W ankiecie wzięły udział osoby z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, Polski, krajów nordyckich (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii), Szwajcarii, Rosji, krajów Bliskiego Wschodu, Turcji i Afryki Południowej.

Powiązane artykuły

Nowa era w biznesie - nowe wymagania związane z miejscem pracy

Pokolenie Z charakteryzują większe oczekiwania związane z miejscem pracy niż pozostałych pracowników, są też znacznie bardziej niecierpliwi. Poza wysokością wynagrodzenia najważniejszymi czynnikami na które zwraca uwagę generacja Z są: zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą (48%) i możliwość pracy w fajnym zespole (47%). Kolejne, wskazane prze 42% badanych, to elastyczne godziny pracy, atrakcyjny pakiet dodatkowe świadczeń oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Oczekiwania pracowników ze starszych pokoleń są nieco inne.  Dla pokolenia wyżu demograficznego najważniejsze jest bezpieczeństwo zatrudnienia, natomiast dla pokolenia X i Milenium - zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

Dlaczego różnorodność jest atutem?

88% badanych uważa, że zróżnicowany pokoleniowo zespół jest atutem firmy.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.