Przyspieszanie zmian

W badaniu zatytułowanym "The Challenge of Speed", przeprowadzonym przez Economist Intelligence Unit i sponsorowanym przez Ricoh, 73% kadry kierowniczej z całej Europy przyznaje, że ich firmy muszą działać szybciej, aby dostosować się do zmieniających się warunków biznesowych.

W raporcie podkreślono również, w jaki sposób europejskie firmy z różnych sektorów odpowiadają na wyzwania, których celem jest zwiększenie sprawności biznesowej i jakie kroki powinny podjąć, aby wszystko przebiegało szybciej.

Poza serią wywiadów, badanie próbne objęło 461 dyrektorów wyższego szczebla z firm europejskich. Prawie połowa (49%) to członkowie zarządów, a 23% wiceprezesi.

Powiązane artykuły

Szybkość i jakość pod presją: czym wyróżniają się usługi finansowe

Podczas gdy organizacje świadczące usługi finansowe borykają się z tym jak pogodzić sprzeczne wymagania klientów, organów nadzoru oraz wspólników, muszą sprostać wyzwaniu jakim jest dostosowanie się do szybkich zmian. Sprzedaż detaliczna, banki korporacyjne i inwestycyjne, a także firmy ubezpieczeniowe wykorzystują technologię, aby działać szybciej - w większym stopniu niż inne branże. Jednakże, przez przestarzałe systemy, które wciaż spowalniają firmy, zachodzi pilna potrzeba dalszego przeglądu podstawowych zasobów technologicznych oraz uproszczenie kluczowych procesów dokumentowych.

Dlaczego europejskie firmy mogą nie radzić sobie z problemami związanymi z technologią tak szybko, jak im się wydaje?

Liderzy biznesowi z firm europejskich trzy razy częściej porównują swoje firmy do motorówek (48 procent) niż do supertankowców (17 procent) w kontekście zdolności do szybkiego dostosowania się do zmian. Jednocześnie zupełnie odwrotnie postrzegają konkurencję. Badania pokazują również, że firmy stoją przed potrójnym wyzwaniem: szybko zmieniającymi się zasobami ludzkimi, problemami związanymi z technologią oraz kluczowymi procesami biznesowymi, które zapewniają zrównoważenie zmian.

Optymalizacja procesów w służbie zdrowia przy jednoczesnej ochronie badań i rozwoju

Europejskiego kierownictwo z sektora zdrowotnego przewiduje, że technologia bedzie największym motorem zmian w ciągu najbliższych trzech lat. Obawiają się jednak, że najbardziej zagrożone obszary przez wprowadzanie szybkich zmian to 1) technologia sama w sobie i co najważniejsze 2) badania i rozwój.

Ich opinie na temat najbardziej istotnych obszarów wymagających zmiany są podzielone. Ale gdyby spytać ich gdzie spodziewają się największych zmian w ciągu najbliższych trzech lat, to najczęściej udzielaną odpowiedzią będzie poprawa kluczowych procesów biznesowych.

Dlaczego potrzeba ujednoliconych rozwiązań i mniejszej biurokracji jest niezbędna do poprawienia poziomu edukacji uczniów?

Czołowe europejskie instytucje edukacyjne mają świadomość, że obecnie muszą wprowadzać zmiany szybciej niż miało to miejsce na przestrzeni trzech ostatnich lat – przedstawiciele prawie wszystkich z nich (98%) odczuwają presję związaną z koniecznością szybkiego dostosowywania się. Jednak rola technologii w przyszłości nauczania stymuluje ich do działania, a rzeczywistość rozszerzona jest uważana za jedną z wiodących technologii umożliwiających poprawienie wydajności organizacji oraz zapewnienie lepszych warunków uczniom.

Kluczowe obszary problemu szybkiego wprowadzania zmian w przyszłości dotyczą działań administracyjnych. Dwoma głównymi zjawiskami uniemożliwiającymi uzyskanie lepszej sprawności organizacji są przeszkody w przyjęciu jednolitych rozwiązań przez pracowników, jednostki firmy lub funkcje (44%), a także biurokratyczne procesy podejmowania decyzji (35%).

Organizacje rządowe przykładają mniejszą wagę do dostosowywania się do zmian technologicznych

Zaledwie 27% liderów z organizacji rządowych odczuwa znaczną lub silną presję dostosowania się do szybkich zmian. Jednakże, nadchodzi jeszcze więcej zmian. spodziewa się, że do 2015 roku 50% obywateli i 80% firm będzie komunikować się z organizacjami rządowymi elektronicznie, gdyż już teraz żądają oni ułatwień w komunikowaniu się.  

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.