Zmiany w działach IT

Sponsorowane przez Ricoh badania pokazują, że technologia ewoluuje znacznie szybciej niż wewnętrzne procesy, które ją wspierają. Ponad 1/3 prezesów firm martwi się, że ich organizacje nie będą w stanie nadążyć za technologią i stracą przewagę na rynku.

W ostatnim sponsorowanym badaniu przeprowadzonym przez firmę Coleman Parkes, Ricoh próbuje określić, w jakim stopniu organizacje są gotowe na nadchodzącą przyszłość. Stara się również odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wyposażeni są dyrektorzy działów IT, aby kierować wymaganymi zmianami w ich organizacjach oraz jakie posiadają uprawnienia, które gwarantują, że ich firmy z powodzeniem będą mogły stawiać czoło nadchodzącym wyzwaniom, zachowując przy tym konkurencyjność na rynku.

Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2013 roku przez firmę Coleman Parkes Research. W internetowej ankiecie wzięło udział 735 starszych dyrektorów i kierowników firm oraz działów IT w 8 pionowych sektorach: edukacji, prawnym, usług komunalnych/energetyki, służby zdrowia, sektorze publicznym, sprzedaży detalicznej, produkcji i usług finansowych. Uczestnicy pochodzili z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, krajów skandynawskich (Szwecji, Finlandii, Norwegi i Danii), Szwajcarii i Rosji.

Powiązane artykuły

Jaki będzie CIO z sektora publicznego w przyszłości? 

Liderzy biznesowi z europejskich firm określili kluczowe cechy wymagane od dyrektora działu IT z sektora publicznego: doświadczenie w marketingu i wiedza w zakresie technologii (wspólnie na pierwszym miejscu), a następnie wiedza w zakresie procesów krytycznych dla firmy. Mimo że 90 procent kierowników przyznaje, że ich dyrektorzy działów IT są odpowiednio wyposażeni, aby przeprowadzić transformację cyfrową w zakresie świadczenia usług publicznych, ponad dwie trzecie europejskich organizacji z sektora publicznego nie jest gotowych na cyfrową transformację.

Czy firmy są uwięzione w „mrocznych wiekach cyfryzacji”?

Kierownicy europejskich firm nie są w pełni wyposażeni do ery cyfryzacji, a 63 procent z nich twierdzi, że nie są gotowi na cyfrową transformację. Najważniejszym działaniem, które ma największy pozytywny wpływ na rozwój biznesu jest optymalizacja procesów krytycznych dla firmy. Jednak dyrektorzy działów IT nie są w stanie ich zmienić – zaledwie 9 procent z nich uważa, że dyrektor działu IT w firmie ma uprawnienia na tym obszarze.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.