Nowe technologię jako źródło wiedzy o potencjale firmy

Szybkie wprowadzanie zmian wymaga bardzo szczegółowej wiedzy na temat sposobu w jaki funkcjonują kluczowe procesy w firmie. Dzięki nowoczesnym technologiom zarządzający zyskują natychmiastowy dostęp do kluczowych danych. Według 69% z nich postrzega nowe technologie jako narzędzia, które pozwolą na lepsze kontrolowanie działania ich organizacji i dostosowywanie do nowych potrzeb rynku. Jednocześnie 61% z nich chciałoby, aby wdrożone u nich rozwiązania były bardziej elastyczne i dopasowywały się do zmieniających się wymagań ich klientów. Badani wskazali, że średnio na aktualizację i upgrade rozwiązań technologicznych przeznaczają w skali roku ok 26 000 €.

Więcej informacji

 

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.